Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo

Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne

Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt

Warsztaty GIFT 2006 (Geophysical Information For Teachers)
Wiedeń, 2-5 kwietnia 2006 r.
Organizator: European Geosciences Union


Szanowni Państwo Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych!

Europejska Unia Nauk Geofizycznych (European Geosciences Union, EGU) zaprasza, już po raz czwarty, nauczycieli geografii, biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadpodstawowych z całej Europy do udziału w warsztatach GIFT (Geophysical Information For Teachers). Warsztaty odbędą się podczas konferencji i Walnego Zgromadzenia EGU w kwietniu 2006 r. w Austria Center w Wiedniu. Jest to największa coroczna konferencja naukowa z zakresu nauk geofizycznych, w której uczestniczy zwykle kilka tysięcy naukowców z całego świata.

 Tematyka

Tematem przewodnim warsztatów będą regiony polarne. Znani naukowcy i wykładowcy zaprezentują odczyty na temat historii odkryć  obszarów polarnych, zmian środowiskowych tam zachodzących (np. dziura ozonowa), życia ludzi i zwierząt, zmian zlodzenia itp., ale będzie też czas dla nauczycieli tak na zadawanie pytań referentom, jak też na dyskusje między sobą i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Zapraszamy do przygotowania własnych krótkich prezentacji dotyczących przeprowadzonych przez Państwa zajęć o tej tematyce. Jedno popołudnie będzie poświęcone eksperymentom, które można wykonać na lekcji, a które pomagają zrozumieć różne zagadnienia związane ze specyfika i funkcjonowaniem obszarów polarnych.

Informacje organizacyjne

Obrady i warsztaty odbywają się w języku angielskim. Warsztaty potrwają od niedzieli 2.04.2006 wieczorem do środy 5.04.2006 w południe. Organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania, a także częściowo wyżywienia. Nauczyciele są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Wszyscy zainteresowani są proszeni o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. Z Polski udział w warsztatach może wziąć 5 osób. W razie dużej ilości zgłoszeń, wyboru uczestników dokona międzynarodowy Komitet ds. Edukacji przy Europejskiej Unii Nauk Geofizycznych. Formularz należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2005 r. do:

Anita Bokwa
Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gronostajowa 7
30-387   Kraków
email: a.bokwa @ iphils.uj.edu.pl
tel. (12) 664-53-27
fax. (12) 664-53-85

Więcej informacji o konferencji:
http://meetings.copernicus.org/egu2006/