Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo

Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne

Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt

Warsztaty GIFT 2007 (Geophysical Information For Teachers)
Wiedeń, 16-18 kwietnia 2007 r.
Warsztaty ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling)
Wiedeń, 18-19 kwietnia 2007 r.
Organizator: European Geosciences Union


Szanowni Państwo Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych!

Europejska Unia Nauk Geofizycznych (European Geosciences Union, EGU) zaprasza, już po raz piąty, nauczycieli geografii, biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadpodstawowych z całej Europy do udziału w warsztatach GIFT (Geophysical Information For Teachers). Warsztaty odbędą się podczas konferencji i Walnego Zgromadzenia EGU w kwietniu 2007r. w Austria Center w Wiedniu. Jest to największa coroczna konferencja naukowa z zakresu nauk o ziemi, w której uczestniczy zwykle kilka tysięcy naukowców z całego świata. Tym razem uczestnicy warsztatów GIFT mają okazję wziąć udział także w warsztatach ECORD, poświęconych wierceniom w dnie oceanu.

 Tematyka

Temat przewodni warsztatów GIFT to: środowisko przyrodnicze a duże obszary zurbanizowane. Znani naukowcy i wykładowcy zaprezentują odczyty na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście, klimatu miasta, wpływu czynników geologicznych (np. trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów), czy też ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych (np. powodzi) na życie mieszkańców miast, zwłaszcza wielkich miast. Na przykładzie takich miast jak Rzym czy Stambuł ukazane zostaną problemy zagrożeń naturalnych, sposobów radzenia sobie z nimi i skutków społecznych. Będzie też czas dla nauczycieli tak na zadawanie pytań referentom, jak też na dyskusje między sobą i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Zapraszamy do przygotowania własnych krótkich prezentacji dotyczących przeprowadzonych przez Państwa zajęć o tej tematyce. Jedno popołudnie będzie poświęcone eksperymentom, które można wykonać na lekcji, a które pomagają zrozumieć różne zagadnienia związane ze specyfiką i funkcjonowaniem dużych  miast.
Tematyka warsztatów ECORD obejmuje wyniki wierceń wykonywanych w dnie oceanicznym. Skały budujące dno oceanów potrafią dostarczyć nam informacji o klimacie i procesach geologicznych na Ziemi w ciągu ostatnich 200 milionów lat. Zintegrowany Program Wierceń Oceanicznych (Integrated Ocean Drilling Program, IODP) jest jedynym programem badawczym integrującym badaczy z całego świata w celu pozyskania kompletnych danych do studiów nad przeszłością Ziemi na podstawie wierceń w dnie oceanu. ECORD to europejska część IODP. Naukowcy działający w ramach ECORD zaprezentują wykorzystanie wyników wierceń do badania zasobów naturalnych (np. hydratów), zjawisk ekstremalnych (trzęsienia ziemi, tsunami) i zmian klimatu Ziemi. Zaprezentowane zostaną także różnorakie materiały edukacyjne dotyczące tego programu.

Informacje organizacyjne

Obrady i oba warsztaty odbywają się w języku angielskim. Warsztaty potrwają łącznie od poniedziałku 16.04.2007 rano do czwartku 19.04.2007 w południe. Można ubiegać się o udział w obu warsztatach lub tylko w jednym z nich. Organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania, a także częściowo wyżywienia. Nauczyciele są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany po ich zakończeniu do złożenia w ciągu 10 miesięcy raportu w języku angielskim na temat wykorzystania otrzymanych w czasie warsztatów materiałów i informacji w swojej pracy zawodowej. Wszyscy zainteresowani są proszeni o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. Z Polski udział w warsztatach może wziąć 4 osoby. W razie dużej ilości zgłoszeń, wyboru uczestników dokona międzynarodowy Komitet ds. Edukacji przy Europejskiej Unii Nauk Geofizycznych. Formularz należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2006 r. do:

Anita Bokwa
Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gronostajowa 7
30-387   Kraków
email: a.bokwa @ uj.edu.pl
tel. (12) 664-53-27
fax. (12) 664-53-85

Więcej informacji o konferencji:
http://meetings.copernicus.org/egu2007/