Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo

Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne

Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt

Warsztaty GIFT 2009 (Geophysical Information For Teachers)
Wiedeń, 19-22 kwietnia 2009 r.

Organizator: European Geosciences Union


Szanowni Państwo Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych!

Europejska Unia Nauk Geofizycznych (European Geosciences Union, EGU) zaprasza, już po raz siódmy, nauczycieli geografii, biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadpodstawowych z całej Europy do udziału w warsztatach GIFT (Geophysical Information For Teachers). Warsztaty odbędą się podczas konferencji i Walnego Zgromadzenia EGU w kwietniu 2009 r. w Austria Center w Wiedniu. Jest to największa coroczna konferencja naukowa z zakresu nauk o ziemi, w której uczestniczy zwykle kilka tysięcy naukowców z całego świata. Warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Kliknij tutaj aby zobaczyć informację o warsztatach!

 Tematyka

Temat przewodni warsztatów GIFT 2009 to: ziemia widziana z kosmosu. Tegoroczne warsztaty są organizowane we współpracy z European Space Agency (ESA). Prezentacje i wykłady będą dotyczyć wykorzystania satelitów w badaniach m.in. topografii dna oceanu, zmian poziomu morza, zjawisk wulkanicznych, ruchów pokryw lodowych.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wstępny program warsztatów!

Będzie też czas dla nauczycieli tak na zadawanie pytań referentom, jak też na dyskusje między sobą i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Zapraszamy do przygotowania własnych krótkich prezentacji dotyczących przeprowadzonych przez Państwa ciekawych zajęć, niekoniecznie o tematyce kosmicznej. Jedno popołudnie będzie poświęcone eksperymentom, które można wykonać na lekcji.

Informacje organizacyjne

Warsztaty potrwają łącznie od popołudnia w niedzielę 19.04.2009 do środy 22.04.2009 w południe. Organizatorzy pokrywają nauczycielom zakwalifkowanym do udziału w warsztatach koszty podróży i zakwaterowania, a także częściowo wyżywienia. Nauczyciele są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach warsztatów, a po ich zakończeniu do złożenia w ciągu 12 miesięcy raportu w języku angielskim na temat wykorzystania otrzymanych w czasie warsztatów materiałów i informacji w swojej pracy zawodowej. Wszyscy zainteresowani są proszeni o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. W razie dużej ilości zgłoszeń, wyboru uczestników dokona międzynarodowy Komitet ds. Edukacji przy Europejskiej Unii Nauk Geofizycznych. Formularz należy dostarczyć do dnia 1 listopada 2008 r. do:

Anita Bokwa
Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gronostajowa 7
30-387   Kraków
email: anita.bokwa@uj.edu.pl
tel. (12) 664-53-27
fax. (12) 664-53-85

Więcej informacji o warsztatach:

http://gift.egu.eu/gift-home.html