Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo

Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne

Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt

Warsztaty GIFT 2011 (Geophysical Information For Teachers)
Wiedeń, 3-6 kwietnia 2011 r.

Organizator: European Geosciences Union


Szanowni Państwo Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych!

Europejska Unia Nauk Geofizycznych (European Geosciences Union, EGU) zaprasza, już po raz dziewiąty, nauczycieli geografii, biologii, chemii i fizyki ze szkół ponadpodstawowych z całej Europy do udziału w warsztatach GIFT (Geophysical Information For Teachers). Warsztaty odbędą się podczas konferencji i Walnego Zgromadzenia EGU w kwietniu 2011 r. w Austria Center w Wiedniu. Jest to największa coroczna konferencja naukowa z zakresu nauk o ziemi, w której uczestniczy zwykle kilka tysięcy naukowców z całego świata. Warsztaty odbywają się w języku angielskim.

Kliknij tutaj aby zobaczyć informację o warsztatach!

 Tematyka

Temat przewodni warsztatów GIFT 2011 to: ewolucja i bioróżnorodność. Prezentacje i wykłady będą dotyczyć rozwoju życia na Ziemi, zmian środowiska w przeszłości geologicznej i interakcji między komponentami środowiska przyrodniczego.

Będzie też czas dla nauczycieli tak na zadawanie pytań referentom, jak też na dyskusje między sobą i dzielenie się własnymi doświadczeniami. Zapraszamy do przygotowania własnych krótkich prezentacji dotyczących przeprowadzonych przez Państwa ciekawych zajęć, niekoniecznie o tematyce związanej z tematem warsztatów.

Kliknij tutaj aby zobaczyć informację o tematyce GIFT 2011!

Informacje organizacyjne

Warsztaty potrwają łącznie od popołudnia w niedzielę 3.04.2011 do środy 6.04.2011 w południe. Organizatorzy pokrywają nauczycielom zakwalifkowanym do udziału w warsztatach koszty podróży i zakwaterowania, a także częściowo wyżywienia. Nauczyciele są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach warsztatów, a po ich zakończeniu do złożenia w ciągu 6 miesięcy raportu w języku angielskim na temat wykorzystania w swojej pracy zawodowej otrzymanych w czasie warsztatów materiałów i informacji. Wszyscy zainteresowani są proszeni o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza. W razie dużej ilości zgłoszeń, wyboru uczestników dokona międzynarodowy Komitet ds. Edukacji przy Europejskiej Unii Nauk Geofizycznych. Formularz należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2010 r. do:

Anita Bokwa
Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Gronostajowa 7
30-387   Kraków
email: anita.bokwa@uj.edu.pl
tel. (12) 664-53-27
fax. (12) 664-53-85

Więcej informacji o warsztatach:

http://gift.egu.eu/gift-home.html