Wersja polska 

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo
Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Informacje ogólne na temat
ESPERE

ESPERE to Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe założone aby upowszechniać w szerokich kręgach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, informacje, wiedzę i badania przeprowadzane przez badaczy i pedagogów z zakresu nauk o Ziemi oraz nauk ścisłych. Towarzystwo ma za zadanie stworzyć płaszczyznę dla międzynarodowej współpracy i koordynacji wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. Ponadto Towarzystwo zamierza organizować i wspierać projekty takie jak np. Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE. 


A jak rozumieją i wyobrażają sobie klimat i procesy klimatyczne uczniowie gimnazjów? Oto trzy prace nagrodzone w II edycji konkursu graficznego dla gimnazjów, zorganizowanego w ramach projektu ESPERE-ENC (patrz link po lewej stronie). W nagrodę będą prezentowane na stronie Stowarzyszenia do grudnia 2006 r.
I miejsce
Autor: Kamil Sitarz
Opiekun: mgr Tadeusz Sitarz (
nauczyciel geografii i informatyki)
Szkoła: Gimnazjum w Cieszanowie (woj. podkarpackie)

II miejsce
Autor: Łukasz Kruszyński
Opiekun: mgr Danuta Stopka (
nauczyciel informatyki)
Szkoła: Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie (woj. łódzkie)

III miejsce
Autor: Katarzyna Ujma
Opiekunowie: mgr inż. Karolina Przybył (
nauczyciel informatyki) i mgr inż. Grażyna Olszewska (nauczyciel geografii)
Szkoła: Zespół Szkół w Blachowni (woj. śląskie)


Po lewej stronie ekranu znajdują sie linki do stron zawierających informacje o władzach i działności Towarzystwa.

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE zostalo wpisane w dniu 9 czerwca 2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) pod numerem KRS 0000209774

Adres:

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Dr Anita Bokwa
Ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


e-mail: anita.bokwa () uj.edu.pl

Fax: +12-664-53-85

 

**********************************************
 1. Walne Zgromadzenie ESPERE
21.01-11.03.2005

******************************************